Thuis in de Land- & Tuinbouw

Het vertrekpunt voor veel organisaties is de noodzaak tot veranderen of de wens om het dagelijks werk resultaatgerichter, goedkoper, sneller, klantgerichter of met meer betrokkenheid gedaan te krijgen. Een uitdaging die ons keer op keer aanspreekt! In de praktijk betekent dit het sleutelen aan de geschreven en ongeschreven regels en het ontwikkelen of aanpassen van bestaande vaardigheden.

Cultuur verandering betekent voor ons:

  • De trap veeg je van bovenaf schoon
  • Je krijgt niet de organisatie die je wilt maar die je beloont
  • Mensen doen niet wat jij zegt, maar wat jij laat zien
  • Veranderingen gaan snel, transitie gaat langzaam
  • Het is niet de vraag hoe je je mensen motiveert, maar wat hen motiveert.
  • Cultuurverandering is een collectieve gedragsverandering
  • Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden
  • Aannames sturen gedrag
  • Gedoe krijg je toch

Nadat de huidige en de gewenste situatie in samenspraak met werkgever én medewerkers helder is geformuleerd, volgt de uitdaging om te zoeken naar de individuele en de gezamenlijke concretisering van de verandering. Soms betekent dit de dingen ánders doen, de dingen blijven doen of juist niet meer doen. Ondertussen goed op blijven letten wat wèl werkt en wat niét.  Kijken wat er onderweg gebeurt……. Het gaat om het resultaat én om het leren van de weg er naartoe.